Decentralizacja

Proces przekazywania uprawnień, zadań, kompetencji przez organy centralne jednostkom niższych szczebli hierarchii administracyjnej państwa.

Cedowanie uprawnień na jednostki niższego szczebla, przekazywanie kompetencji do instytucji lokalnych stanowi jeden z fundamentów liberalnego państwa. Swoiste poszerzanie lokalnej autonomii potwierdza prawa i wolności polityczne obywateli – urzeczywistnia ideę „samorządu”. Tak rozumiana samodzielność jest ważna zwłaszcza w kontekście pozycji i roli władzy centralnej. Decentralizacja jest przeciwieństwem silnej władzy centralnej. Liberałowie uznają taki model organizacyjny za fundamentalny – jest on przecież silną barierą dla potencjalnej dowolności oraz arbitralności decyzji rządu, lub szerzej: władz centralnych państwa. Decentralizacja, a więc pozbawienie władz centralnych szerokich kompetencji na korzyść instytucji lokalnych, nie tylko stanowi podstawę społeczeństwa obywatelskiego – co najważniejsze, jest formą zabezpieczenia wolności przed zbyt dużymi roszczeniami władzy centralnej.