Samodzielność

Niezależność, autonomia, możliwość lub realna zdolność decydowania o sobie, postępowanie indywidualne i niezależne od czynników zewnętrznych pływających na zachowanie.

Samodzielność ma swej definicji kilka kategorii wyznaczających wolność. Autonomia, indywidualizm, niezależność. Ściśle wiąże się też z rozumem, który posiada każda jednostka. Jest to naturalne odwołanie do oświeceniowej myśli I. Kanta, który nawoływał do posługiwania się własnym rozumem. Posługiwanie się rozumem implikuje samodzielność, której przeciwieństwem jest poddaństwo i zależność. Samodzielność potwierdza nową tożsamość – jest efektem emancypacji, wyjściem poza krępujące schematy.

Samodzielność to niezależność woli i działania jednostki od „obcego kierownictwa”, jak pisze Kant. Stanowi więc zerwanie z uzależnieniem od czyichś decyzji. Ostatecznie samodzielność ma na celu urealnienie wrodzonej wolności jednostki – działania podług własnych pragnień, aspiracji, planów.